Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Spørgsmål til beretning og regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Solvejg Stephansen, Ingrid Jakobsen og Mona Andersen)

b. Valg af suppleant

c) Valg af revisor

7. Eventuelt

Referat:

Ingrid Riis blev valgt som dirigent og Jette Skov Trabjerg som referent. Ingrid Riis konstaterede at der var lovlig indkaldt til generalforsamlingen, iht. vedtægterne.

Formand Solvejg Stephansen kom med sin formandsberetning:

Beretning F&S 2019

April er generalforsamlingernes tid, også i Klinkby Familie & Samfund.

Foreningen har i det forgangne år haft 350 medlemmer, det er en dejlig størrelse der passer godt til vores arrangementer.

Facebook er vi kommet på, det er nemt hurtigt og billigt, eneste ønske vi har til jer, er om i vil syntes godt om når vi ligger noget op, det spreder budskabet gevaldigt, og hjælper os dermed til at være synlige. Del gerne……også.

Vi stortrives her i Alt i Et huset og nyder stor gavn af mange frivillige der hjælper os, Paw er altid behjælpelig ved vores arrangementer, gæve damer dækker utrættelige borde for os, andre laver frivilligt mad når der er mad på programmet osv. STOR tak til alle jer, vi sætter virkelig pris på jer. Jer 4 piger i bestyrelsen, TAK for det forgangne år, det er en fornøjelse at holde møder med jer og ikke mindst føre vores arrangementer ud i livet. Stor tak for et godt samarbejde.

Forleden var jeg på hornvarefabrikken og høre Søren Vester, han er selv flyttet tilbage til det jyske og holdt et meget spændende foredrag. Han fremhævede flere gange at vores stærke side herude vestpå er frivillighed og et stærkt foreningsliv. Det kan jeg kun være enig i, det giver masser af mening at være en del af sådan et sted her, sammenholdet er stort på tværs af foreningerne, at få ideer sammen med de andre i bestyrelsen og føre dem ud i livet, giver rigtig meget, især når i medlemmer takker og giver et positivt udtryk for det meste vi laver.

Det gamle program er slut, det har budt på gåture, virksomhedsbesøg, hjortebrøl, madworkshops, tøseaften, inspirationsaften til jul, nytårskoncert, og Johnny Madsen Jam. Enkelte aflysninger var der, Per Larsen blev syg, et madforedrag var der ikke lige stemning for. Men alt i alt et godt år vi pakker væk og åbner et nyt.

Den vil jeg fortælle lidt om her: Program fremlagt

I er velkomne til at tage et program med hjem hver især, tag gerne en ekstra hvis i har en go ven eller veninde i tror vil være med i vores forening.

Tak!

Ingrid Jakobsen fremlagde det reviderede regnskab for 2018. Det vist et overskud på 29.493 kr. Foreningen har pr. 31/12-18 en egenkapital på kr. 115.574. 

Der var ingen spørgsmål fra salen til regnskabet.

Under punkt 5 var der ingen indkomne forslag.

Valget:

Solvejg Stephansen, Ingrid Jakobsen og Mona Andersen blev genvalgt uden afstemning. Som suppleant genvalgtes Inger Damgård, og Anette Herping blev genvalgt som revisor.

Der var ingen punkter til eventuelt.

Efter generalforsamlingen holdt Martha Vrist et nærværende og spændende oplæg om hendes første år i kommunalpolitik i Lemvig Kommunes byråd.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret