Generalforsamling 2018

Den 10. April 2018 afholdtes årets generalforsamling (ca. 100 deltog), med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Spørgsmål til beretning og regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg er Lisbeth Skovgaard og Jette Skov Trabjerg. De modtager begge genvalg).
b. Valg af suppleant
c) Valg af revisor
7. Eventuelt

Kirsten Sørensen blev valgt som dirigent, og konstaterede at der var indkaldt lovligt til generalforsamlingen. 

Formandens beretning:

“Beretning F&S 2018

Velkommen til generalforsamling 2018

Vores forening har atter afsluttet et program med et varieret indhold.

Vi stortrives her i Alt i Et, Paw er flink til at hjælpe os, og så er der de mange frivillige der år efter år hjælper os med vores arrangementer, stor tak for hjælpen, vi går aldrig forgæves.

Som noget nyt går foreningen på Facebook, det ser vi frem til, facebook er en nem og billig måde at få info ud om vores arrangementer. FB lanceres kort efter generalforsamlingen.

Vi forsætter med nyhedsmails om vores arrangementer. Der er nogle få der ikke har mail, derfor beder vi om i hjælper hinanden med info til dem der ikke lige mestrer mails.

Det nye program er klar, vi i bestyrelsen hygger med at få det hele til at gå op i en højere enhed. Der skal masser af kreative ideer til, vi skal have fingeren på pulsen hele tiden, alt tager tid…. Men det er lysten der driver værket. Stor tak til jer i bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde, det er altid en fornøjelse at mødes med jer og arbejde med vores forening.

Vil gerne fremhæve 3 af vores arrangementer fra det gamle program.

Nytårskoncerten med Jesper Lundgaard i Houe kirke var en virkelig dejlig oplevelse, tror alle i kirken fik en fantastisk aften, Jesper Lundgaard var i hopla med sit smittende humør og hans storslåede sangstemme. Inden koncerten spiste bestyrelsen dejlig hjemmelavet mad sammen med pianisten og Jesper Lundgaard i Graverboligen, det er en af de ting der gør bestyrelsesarbejdet spændende. Næste års nytårskoncert bliver en kvinde, Ann Mette Elten fra ”På slaget 12”.

Irsk aften, har vi med succes haft 2 år i træk, i år lavede frivillige mad til 160 personer, vores mænd stod i baren og Tom Donovan leverede det Irske musik, vi i bestyrelsen syntes det er super hyggeligt med disse mini koncert aftener, derfor kommer der et igen i det nye program men med Johnny Madsen Jam.

Sidst vil jeg gerne fremhæve vores seneste virksomhedsbesøg hos Rom Gummi, 90 tilmeldte fik en virkelig spændende introduktion til virksomheden af de to ejere, Jesper og Jan. Den entusiasme de 2 har for deres virksomhed er helt speciel, efter rundvisning var der selvfølgelig kaffe og kage. Vi i bestyrelsen kan godt lide at finde på virksomhedsbesøg, vi får sjælden nej, en forening som os åbner døre og så er det hyggeligt med arrangementer hvor mændene også syntes det er hyggeligt at komme med.

(Det Nye program blev fremlagt)”

Regnskabet blev gennemgået, og der var ingen spørgsmål.

Der var ingen indkomne forslag.

Lisbeth og Jette modtog genvalg, og blev valgt.

Jette Bundgård valgt til revisor, og Inger Damgård som suppleant til bestyrelsen.

Efter generalforsamling var Lars Lyng fra EDC på besøg, og holdt et sjovt og spændende foredrag om hans liv, og især om hans deltagelse i TV-programmet “Hammerslag”.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret