Månedligt arkiv: april 2019

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Spørgsmål til beretning og regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Solvejg Stephansen, Ingrid Jakobsen

Udgivet i Ikke kategoriseret